Keyword Search:


Bookmark and Share

Sistem Kripto Luc Untuk Pengesahan Aplikasi Telnet

Sibo, Siti Jauyah (1999) Sistem Kripto Luc Untuk Pengesahan Aplikasi Telnet. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
961Kb

Abstract

Tesis ini membincangkan perbandingan antara dua sistem kripto kunci awam iaitu sistem kripto Rivest-Shamir-Adleman, RSA dan sistem kripto berasaskan fungsi Lucas, LUC. Perbandingan dibuat untuk aspek-aspek pelaksanaan dan keselamatan. Bagi aspek pelaksanaan, proses penjanaan kunci kriptografi, penyulitan, penyahsulitan, tandatangan digital dan pengesahbetulan tandatangan digital dikaji. Bagi aspek keselamatan pula, kriptanalisis yang telah diterbitkan daripada segi protokol pelaksanaan dan ketakbolehramalan penjana nombor rawak RSA dan LUC dikaji. Jujukan nombor rawak yang dihasilkan oleh penjana sistem kripto RSA dan LUC telah dikaji dan dibandingkan dengan menggunakan kaedah jelmaan Fourier. HasH eksperimen menggunakan sehingga enam digit modulus menunjukkan kedua-dua penjana nombor rawak RSA dan LUC mempunyai ciri yang hampir sarna. Dengan itu kedua-dua sistern kripto tersebut mempunyai tahap kekriptografian yang agak setara. Sistern kripto LUC dipilih sebagai algoritrna kriptografi untuk membangunkan prototaip sistem pengesahan aplikasi telnet dalam persekitaran sistem pengoperasian Linux. Prototaip yang dibangunkan menyediakan sistern pengesahan dua hala. Semasa sidang pengesahan, tantangan nombor rawak yang dijana oleh pengesah betul dikaitkan dengan pengecam pihak pendakwa. Pihak pendakwa akan menjana tandatangan digital ke atas tantangan sebagai kiriman balas sidang berkenaan. Untuk mengesah betul tandatangan digital, pihak pengesah betul akan menggunakan kunci awam yang berkaitan dengan pengecaman pihak pendakwa. Jika kunci awam tersebut berjaya mengesah betul tandatangan digital pada tantangan tersebut, maka pihak pendakwa adalah sah.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Public key cryptography.
Subject:System identification.
Chairman Supervisor:Ramlan Mahmod, PhD
Call Number:FSKTM 1999 6
Faculty or Institute:Faculty of Computer Science and Information Technology
ID Code:9631
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:17 Feb 2011 15:02
Last Modified:26 Jun 2012 09:08

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 17 Feb 2011 15:02.

View statistics for "Sistem Kripto Luc Untuk Pengesahan Aplikasi Telnet"