Keyword Search:


Bookmark and Share

Tahap Pengetahuan dan Penggunaan Internet dalam Mencari Maklumat di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 di Sekolah-Sekolah Menengah di Kuantan

Mansor, Noraien (1999) Tahap Pengetahuan dan Penggunaan Internet dalam Mencari Maklumat di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 di Sekolah-Sekolah Menengah di Kuantan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
954Kb

Abstract

Pendidikan masa kini bertujuan menyediakan pelajar ke arah masyarakat bermaklumat selaras dengan visi negara untuk menjadi tunggak dalam perkembangan teknologi maklumat di alaf baru. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan meninjau sejauh manakah tahap pengetahuan dan penggunaan Internet dalam mencari maklumat serta tumpuan pencarian maklumat. Seramai 100 orang pelajar tingkatan 4 di lima buah sekolah menengah di Kuantan terlibat dalam kajian yang memerlukan mereka menjawab soal selidik yang ditadbirkan kepada mereka. Kajian yang dijalankan berbentuk kajian deskriptif dan penganalisisan data telah dibuat dengan menggunakan perisisan SPSS 7.5 dan dibentangkan dalam bentuk peratus dan frekuensi. Hasil kajian menunjukkan kesemua pelajar yang terlibat mempunYal pengalaman mengakses Internet tetapi tumpuan mencari maklumat mempunyai peratusan yang tinggi dalam beberapa bidang tertentu yakni hiburan, permainan, pendidikan, berita, sukan, diskusi, komunikasi dan e-mail. Justern itu, mereka mcmpunyai tahap pengctahuan dan pcnggunaan Internet yang tinggi iaitu pada tahap 'mahir' dan 'sangat mahir' dalam bidang-bidang tersebut berbanding dengan bidang-bidang lain yang mereka kurang mahir iaitu perniagaan, kesihatan, pelancongan, pengiklanan dan membeli-belah melalui Internet. Di samping itu juga, kajian ini menyaksikan pandangan positif pelajar terhadap Internet, kekangan yang mereka hadapi serta cadangan yang diutarakan untuk mempertingkatkan penggunaan Internet. Penyelidik mencadangkan agar kajian yang lebih mendalam berhubung tahap pengetahuan dan penggunaan Internet dikalangan guru pula dilaksanakan untuk mempertingkatkan proses pembelajaran dan pengajaran serta keberkesanan penggunaan Internet dalam pendidikan. Kajian-kajian seperti ini diharapkan dapat dimanfaatkan demi kepentingan kecemerlangan pendidikan di alaf baru.

Item Type:Project Report
Subject:Internet (Computer network) in education - Pahang
Subject:Teaching - Pahang - Computer network resources
Chairman Supervisor:Profesor Madya Dr. Naim Haji Ahmad
Call Number:FPP 1999 37
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9151
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:10 Jan 2011 15:38
Last Modified:25 Jul 2011 16:00

Repository Staff Only: Edit item detail