Keyword Search:


Bookmark and Share

Perkaitan Antara Komitmen Organisasi dengan Iklim Organisasi

Mohd Zainal, Zaabar (1999) Perkaitan Antara Komitmen Organisasi dengan Iklim Organisasi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2952Kb

Abstract

Tenaga kerja yang cekap dan mencukupi sangat penting bagi sesebuah organisasi pengeluaran. Bagi syarikat Sri Rampaian, Pengkalan Cepa, Kelantan yang majoriti pekerjanya terdiri daripada operator pengeluaran, pihak pengurusan perlu mewujudkan iklim organisasi yang kondusif supaya para operator mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Kajian ini bertujuan menentukan tahap komitmen dan iklim organisasi berasaskan pandangan operator pengeluaran serta mengkaji perkaitan keduadua pembolehubah ini. Secara khususnya, kajian ini dijalankan untuk: (i) meninjau profil operator pengeluaran kilang Sri Rampaian (ii) mengukur tahap iklim organisasi berasaskan pandangan operator pengeluaran terhadap kilang Sri Rampaian (iii) membandingkan tahap dimensi iklim organisasi berasaskan pandangan operator pengeluaran terhadap kilang Sri Rampaian. (iv) menentukan tahap komitmen organisasi operator pengeluaran (v) mengkaji perkaitan antara komitmen organisasi dengan dimensi-dimensi iklim organisasi Responden terdiri daripada 175 operator pengeluaran yang dipilih melalui kaedah persampelan rawak berstrata. Kajian ini menggunakan soal selidik berstruktur sebagai peralatan kajian.

Item Type:Project Report
Subject:Organizational commitment - Kelantan.
Subject:Organizational behavior - Kelantan.
Chairman Supervisor:Dr. Jegak Uli, PhD
Call Number:FPP 1999 12
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9119
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:07 Jan 2011 10:58
Last Modified:06 Jun 2012 11:16

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 07 Jan 2011 10:58.

View statistics for "Perkaitan Antara Komitmen Organisasi dengan Iklim Organisasi"