Keyword Search:


Bookmark and Share

Program Latihan dan Pembangunan: Satu Tinjauan di Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Wan Sulaiman, Wan Idros (1998) Program Latihan dan Pembangunan: Satu Tinjauan di Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1112Kb

Abstract

Penyelidikan yang berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji pandangan kakitangan kumpulan sokongan kategori B, C dan D Fakulti Sains Kemanusiaan Dan Kemasyarakatan (FSKK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),terhadap keberkesanan program latihan dan pembangunan yang telah direkabentuk dan dilaksanakan oleh pihak universiti dalam memantapkan pembangunan sumber manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengkaji cuba menilai dan menganalisa keberkesanan program latihan dan pembangunan yang diamalkan di UKM dari tiga aspek utama iaitu aspek Perancangan, aspek Pengendalian dan terakhirnya aspek Penilaian program berdasarkan pandangan dan pendapat kakitangan kumpulan sokongan kategori B,C dan D sepertimana yang dinyatakan sebelumnya. Bagi mencapai objektif penyelidikan, kaedah soalselidik telah dijalankan ke atas 64 orang responden. Oleh kerana bilangan responden yang sedikit, maka persampelan tidak dilakukan dalam kajian ini, statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan dan min digunakan untuk membuat interpretasi pandangan responden terhadap aspek-aspek yang dikaji mengenai keberkesanan program latihan dan pembangunan yang telah diikuti.

Item Type:Project Report
Subject:Universiti Kebangsaan Malaysia - Officials and employees
Subject:Employees - Training of
Chairman Supervisor:Dr. Hajah Asma Ahmad
Call Number:FPP 1998 60
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9056
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:04 Jan 2011 15:42
Last Modified:27 Jul 2011 08:50

Repository Staff Only: Edit item detail