Keyword Search:


Bookmark and Share

Keperluan Latihan Mengikut Tahap Kerjaya Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Pertubuhan Peladang

Taha, Mohd Salim (1998) Keperluan Latihan Mengikut Tahap Kerjaya Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Pertubuhan Peladang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
563Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keperluan latihan Pegawai Ehwal Ekonomi (E3) mengikut tahap kerjaya di mana mereka berada ke arah keberkesanan dalam melaksanakan tugas-tugas di Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Kajian ini merupakan 'census study' di mana populasi kajian terdiri dari semua Pegawai Ehwal Ekonomi (80 orang) dalam Gred E3, Kumpulan Pengurusan dan Profesional menurut skim perkhidmatan Sistem Saraan Baru (SSB) Sepuluh orang dan pegawai tersebut diambil sebagal sampel di dalam proses prauji peralatan kajian. Dalam kajian ini, peralatan kajian yang digunakan ialah soalselidik berstruktur yang ditadbir sendiri oleh responden Kajian mendapati tahap keperluan latihan dalam enam bidang latihan utama yang dlkaji iaitu, (I) pengurusan sumber manusia, (II) pengurusan am, (III) pengurusan projek, (IV) pengurusan kewangan, (V) pengurusan pertubuhan peladang/skata dan (VI) komunikasi/teknikal adalah pada tahap sederhana iaitu 49.2% Hasil kajian ini menunjukkan perlunya bidang latihan tersebut dilaksanakan terhadap responden di semua tahap kerjaya mereka (awal, pertengahan dan akhir) di LPP.

Item Type:Project Report
Subject:Lembaga Pertubuhan Peladang - Officials and employees - Training of
Subject:Job enrichment
Subject:Agricultural economists - Training of - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Hajah Asma Ahmad
Call Number:FPP 1998 58
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9051
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:04 Jan 2011 12:42
Last Modified:27 Jul 2011 09:30

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 04 Jan 2011 12:42.

View statistics for "Keperluan Latihan Mengikut Tahap Kerjaya Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Pertubuhan Peladang"