Keyword Search:


Bookmark and Share

Faktor Psikososial yang Berkait dengan Pencapaian dalam Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Pinggir Bandar

Saad, Zurhiati (1998) Faktor Psikososial yang Berkait dengan Pencapaian dalam Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Pinggir Bandar. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1627Kb

Abstract

Tujuan kajian ini ialah untuk menentukan pengaruh psikososial khususnya sikap, norma subjektif serta niat untuk memperoleh pencapaian yang baik dalam matematik di kaJangan pelajar tingkatan tiga. Sejumlah 216 orang pelajar yang terdiri daripada 92 orang lelaki dan 124 orang perempuan dari tiga buah kelas terbaik di tingkatan tiga dan empat buah sekolah di kawasan pinggir bandar dalam Daerah Petaling telah dipilih untuk menjawab soal-selidik. Teori Tindakan Bersebab (TTB) telah dipilih sebagai asas kerangka kajian ini bagi meramal pencapaian dalam matematik di kalangan pelajar tingkatan tiga. Komponen sikap, norma subjektif dan niat beserta komponen luaran seperti jantina, taraf sosioekonomi dan taraf pendidikan ibubapa telah digunakan untuk dibandingkan dengan pencapaian delam Matematik Peperiksaan Percubaan Setara PMR 1997. Analisis regressi menunjukkan terdapatnya gabungan pengaruh sikap terhadap pembelajaran matematik dan norma subjektif terhadap kejayaan pelajar dalam matematik ke atas pencapaian matematik , F(2, 166)=3.39, p<.04 dengan sikap sebagai pengaruh yang lebih signifikan, dengan nilai beta piawai= 0.221, p<.05. Hubungan pelbagai antara pencapaian matematik dengan sikap dan norma subjektif adalah R=.20, manakala R2=.04. Ini menunjukkan bahawa empat peratus faktor sikap dan norma subjektif dapat menerangkan perubahan pencapaian matematik di kalangan pelajar. Oleh itu TIB sememangnya boleh digunakan untuk meramalkan pencapaian matematik pelajar. Walau bagaimana pun Kadar ramalan agak kecil (4%). Kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian matematik, sikap terhadap pembelajaran matematik, norma subjektif terhadap memperoleh kejayaan dalam matematik dan niat untuk memperoleh kejayaan dalam matematik di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Begitu juga di kalangan pelajar yang berlainan taraf pendidikan bapa.

Item Type:Project Report
Subject:Mathematics - Study and teaching (Secondary) - Malaysia
Subject:Mathematical ability - Testing
Chairman Supervisor:Dr. Rohani binti Ahmad Tarmizi
Call Number:FPP 1998 42
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9027
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:30 Dec 2010 16:53
Last Modified:26 Jul 2011 12:39

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 30 Dec 2010 16:53.

View statistics for "Faktor Psikososial yang Berkait dengan Pencapaian dalam Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Pinggir Bandar"