Keyword Search:


Bookmark and Share

Kepuasan Kerja di Kalangan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) di Universiti Putra Malaysia

Tamsir, Jamsari (1998) Kepuasan Kerja di Kalangan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) di Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
684Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menentukan kepuasan kerja Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) di Universiti Putra Malaysia berdasarkan kepada faktor dimensi kerja iaitu keadaan dan persekitaran kerja, gaji yang diterima, peluang kenaikan pangkat, penyeliaan pegawai atasan, rakan sekerja dan kerja keseluruhan. Kajian ini juga ingin membandingkan dan melihat perkaitan di antara kepuasan kerja terhadap faktor dimensi kerja berdasarkan kepada faktor demografi mereka iaitu jantina, umur, status perkahwinan, bilangan anak, gaji bulanan, tempat bertugas, pekerjaan pasangan, tempoh berkhidmat, pengalaman kerja dan jarak pejabat dengan tempat kediaman. Seramai 114 orang Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) telah dipilih secara persampelan rawak berlapis dan seramai 84 responden telah mengembalikan borang. Borang soal selidik merangkumi peralatan "Jod Descriptive Index (IDI)', disediakan bagi tujuan memperolehi data penting kepuasan kerja dan maklumat demografi. Borang soal selidik diedarkan dan dikembalikan secara penghantaran pos dalam kampus dan mengambil masa selama dua minggu. Data yang dikumpul telah diproses menggunakan "Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS)".

Item Type:Project Report
Subject:Universiti Putra Malaysia - Officials and employees
Subject:Job satisfaction - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Shamsuddin bin Ahmad
Call Number:FPP 1998 39
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9024
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:30 Dec 2010 17:37
Last Modified:26 Jul 2011 12:35

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 30 Dec 2010 17:37.

View statistics for "Kepuasan Kerja di Kalangan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) di Universiti Putra Malaysia"