Keyword Search:


Bookmark and Share

Permainan dan Simulasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa di Kalangan Guru-Guru dan Pelajar-Pelajar Sekolah Rendah di Daerah Hulu Langat, Selangor: Satu Tinjauan

Ismail, Mohd Arif (1996) Permainan dan Simulasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa di Kalangan Guru-Guru dan Pelajar-Pelajar Sekolah Rendah di Daerah Hulu Langat, Selangor: Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
599Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian permainan dan simulasi dalam bilik darjah. Ianya juga bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor keberkesanan permainan dan simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kajian ini merupakan kajian fenomenografi dengan menggunakan kaedah soal selidik. Kajian ini juga menggunakan pendekatan etnografi dalam bentuk pemerhatian dan temuduga elit. Berdasarkan kepada persampelan kelompok, seramai 40 orang guru dan 80 orang pelajar dari 10 buah sekolah rendah di daerah Hulu Langat, Selangor telah dipilih sebagai subjek kajian.

Item Type:Project Report
Subject:Language and languages - Teaching - Aids and devices - Case studies
Chairman Supervisor:Naim Hj . Ahmad , Ed. D.
Call Number:FPP 1996 5
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:8929
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:24 Dec 2010 12:12
Last Modified:25 Jul 2011 15:28

Repository Staff Only: Edit item detail