Keyword Search:


Bookmark and Share

Kesan Rawatan Haba Terhadap Sifat Kenyal Kaca Ternari Mgcl2.Zno.P2o5 dan Mgcl2.Zno B202.

Zakaria, Hasnu (2005) Kesan Rawatan Haba Terhadap Sifat Kenyal Kaca Ternari Mgcl2.Zno.P2o5 dan Mgcl2.Zno B202. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
879Kb

Abstract

Penghasilan kaca dalam pelbagai komposisi pada julat yang luas untuk penggunaan tertentu sedang banyak dilakukan. Dalam kajian ini kesan kemasukkan ion Mg dan Zn dalam set kaca fosfat dan borat dikaji dihasilkan dengan menggunakan penyejukkan leburan mendadak. Dua siri kaca ternari telah berjaya disintisiskan iaitu Magnesium Zink Fosfat [ Mg~l2(l.$nO(~ Iz (P205)l-z dengan peratusan mol z dari 0.5 hingga 0.7 dengan pecahan nilai x antara 0 sehingga 1 dan siri kaca Magnesium Zink Borat [ MgC12cl.x>ZnO(xI,z (P205)l-z juga peratusan mol z dari 0.5 hingga 0.7 dengan pecahan nilai x antara 0 hingga 1. Pengukuran halaju ultrasonik telah dijalankan menggunakan sistem pemperolehan data ultrasonik MBS 8000. Ketumpatan kaca tersebut diukur dengan menggunakan prinsip Archimedes. Daripada halaju dan ketumpatan, ciri-ciri kenyal kaca boleh di dapati.Modulus Young, modulus pukal dan suhu Debye didapati meningkat dengan penambahan kandungan ZnO dan mula berkurangan dengan penambahan MgC12. Modulus kenyal kedua-dua siri kaca di dapati meningkat dengan penambahan ZnO tetapi corak suhu debye berkurangan dengan meningkatnya MgC12. Ciri-ciri kenyal di dapati berkait rapat dengan kekuatan rangkaian dan struktur kaca. Apabila kedua-dua siri kaca dikenakan rawatan haba, didapati berlakunya peningkatan bagi modulus kenyal dan dapat diperhatikan bahawa kaca semakin tegar dan struktur kaca semakin kuat.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Glass - Heat treatment - Case studies
Chairman Supervisor:Professor Madya Sidek Haji Abdul Aziz, PhD
Call Number:FS 2005 29
Faculty or Institute:Faculty of Science
ID Code:6243
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:12 May 2010 12:48
Last Modified:27 May 2013 15:28

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 12 May 2010 12:48.

View statistics for "Kesan Rawatan Haba Terhadap Sifat Kenyal Kaca Ternari Mgcl2.Zno.P2o5 dan Mgcl2.Zno B202."