Keyword Search:


Bookmark and Share

Aspek leksikografi entri dialek Kelantan dalam kamus dewan edisi keempat

Ahmad, Nurul Ain (2015) Aspek leksikografi entri dialek Kelantan dalam kamus dewan edisi keempat. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1790Kb

Abstract

Dalam kepelbagaian dialek yang terdapat di Malaysia, kajian Dialek Melayu Kelantan banyak mendapat tempat di hati pengkaji dalam melakukan kajian. Walau bagaimanapun, kajian lepas yang mengkaji dialek Kelantan dalam bidang perkamusan belum mendapat sambutan. Namun begitu, sudah ada kamus dialek yang telah dihasilkan oleh Abdullah Al-Qari Bin Haji Salleh (1981) yang bertajuk “ Kamus Pertuturan Loghat Kelantan”. Dalam kajian ini, pengkaji menganalisis entri dialek Kelantan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. Justeru, terdapat empat objektif dalam kajian ini. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah ortografi,fonologi dan fonetik Dialek Kelantan dalam Kamus Dewan. Objektif kedua adalah untuk menjelaskan aspek morfologi dan sintaksis dialek Kelantan. Objektif ketiga adalah untuk menganalisis perbezaan makna entri yang sama antara Dialek Kelantan dengan Bahasa Melayu Baku. Objektif keempat adalah untuk menyusun kamus dialek Kelantan mengikut teori model Ibrahim Ahmad (2005). Dalam kajian ini pengkaji mengaplikasikan prinsip-prinsip leksikografi yang dinyatakan oleh Ibrahim Ahmad (2005) untuk menangani persoalan penyediaan kamus dan pentafsiran makna dalam kajian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kaedah lapangan dan kaedah kepustakaan. Pengkaji juga menggunakan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) sebagai bahan kajian dalam pengumpulan data dalam kajian ini. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa terdapat 1047 entri perkataan dialek Kelantan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. Kajian ini juga menunjukkan bahawa bidang leksikografi merangkumi semua bidang lain termasuk ortografi, fonologi, fonetik, morfologi, sintaksis dan semantik.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Malay language
Subject:Dialects - Lexicography
Chairman Supervisor:Prof Emeritus Hashim Bin Musa, PhD
Call Number:FBMK 2015 26
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:57451
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:21 Sep 2017 13:21
Last Modified:21 Sep 2017 13:21

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 21 Sep 2017 13:21.

View statistics for "Aspek leksikografi entri dialek Kelantan dalam kamus dewan edisi keempat"