Keyword Search:


Bookmark and Share

Perkataan Al-Mu'allalah dan Al-Mubaddalah dalam Al- Suwar Al-Tiwal dari sudut fonologi generatif

Almuddin, Azhani (2015) Perkataan Al-Mu'allalah dan Al-Mubaddalah dalam Al- Suwar Al-Tiwal dari sudut fonologi generatif. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1768Kb

Abstract

Kajian yang bertajuk “Perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl Dari Sudut Fonologi Generatif” membahaskan mengenai perubahan bunyi dari struktur dalaman iaitu asal perkataan kepada struktur permukaan iaitu perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah. Masalah yang timbul bagi proses Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl adalah perkataan yang berubah dari asalnya mengalami perubahan tanpa penjelasan berlakunya perubahan tersebut. Kajian ini dijalankan bagi memenuhi tiga objektif utama, iaitu mengeluarkan perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah yang mengalami proses Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl dan menentukan struktur dalaman dan struktur permukaan, menerangkan pembentukan berlakunya proses Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl dalam perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl dengan membina rumus segmen, rumus fitur dan rumus transformasi, menjelaskan sebab perubahan dari struktur dalaman kepada struktur permukaan yang berlaku antara vokal dan konsonan dalam perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl. Data dianalisis secara kualitatif dan dihuraikan secara deskriptif, di mana pengkaji perlu mengenal pasti fenomena bunyi dalam perkataan yang dianalisis, kemudian menganalisis dan mengelas perkataan tersebut mengikut pembahagian Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl berdasarkan proses perubahan yang sama dengan mentranskripsikannya bagi menjelaskan perubahan yang berlaku dari struktur dalaman kepada struktur permukaan. Sebanyak (63) perkataan dianalisis, (56) perkataan yang mengalami proses Al-Iʻlāl dan (7) perkataan yang mengalami proses Al-Ibdāl. Kajian mendapati bahawa berlakunya perubahan bunyi dalam perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah yang melibatkan konsonan dan vokal kepada bunyi yang hampir atau bunyi yang sama dari segi fitur distingtif adalah untuk meringankan sebutan ketika susunan di antara konsonan atau vokal yang berturutan dan berdekatan. Ini juga bagi memudahkan pergerakan lidah ketika penyebutan perkataan apabila bunyi yang berturutan dan berhampiran mengandungi fitur yang berlawanan. Perubahan bunyi dalam perkataan juga memberi kesan kepada perubahan suku kata sama ada perubahan dari bilangan suku kata atau jenis suku kata dalam perkataan. Proses perubahan bunyi dalam perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah berlaku sama ada melalui proses perubahan, proses pengguguran, atau proses peleburan. Dapat disimpulkan bahawa perubahan bunyi bagi sesetengah perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah melibatkan fitur yang terkandung dalam segmen bunyi, dan berlaku secara sistematik dan bersebab.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Arabic language - Phonology
Subject:Arabic language - Vocalization
Chairman Supervisor:Prof. Madya Ab. Halim Bin Mohamad, PhD
Call Number:FBMK 2015 3
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:56892
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:15 Aug 2017 10:37
Last Modified:15 Aug 2017 10:37

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 15 Aug 2017 10:37.

View statistics for "Perkataan Al-Mu'allalah dan Al-Mubaddalah dalam Al- Suwar Al-Tiwal dari sudut fonologi generatif"