Keyword Search:


Bookmark and Share

Tinjauan awal interaksi guru - kanak-kanak dalam pemupukan pemikiran kreatif kanak-kanak prasekolah

Ali, Norsita and Madon, Zainal (2014) Tinjauan awal interaksi guru - kanak-kanak dalam pemupukan pemikiran kreatif kanak-kanak prasekolah. In: 2nd International Conference on Social Sciences Research (ICSSR 2014), 9-10 June 2014, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. pp. 735-746.

[img] PDF (Abstrak)
48Kb

Official URL: https://worldconferences.net/proceedings/icssr2014...

Abstract

Pemupukan pemikiran kreatif sangat penting diterapkan dalam kalangan kanak-kanak prasekolah kerana mereka merupakan bakal pewaris dan modal insan negara di masa hadapan. Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka bagaimana interaksi seharian antara guru dan kanak-kanak dalam perkembangan pemikiran kreatif kanak-kanak di prasekolah KPM. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian ini. Subjek terdiri daripada tiga orang guru prasekolah yang mengajar di kelas Prasekolah KPM dan semua kanak-kanak di dalam kelas tersebut diperhatikan. Enam orang kanak-kanak pula telah dipilih sebagai sampel bertujuan. Interaksi guru dan kanak-kanak dilihat dari segi gaya pengajaran, penyoalan dan respon guru terhadap pertanyaan atau jawapan kanak-kanak. Hasil kajian menunjukkan bahawa sikap guru memainkan peranan penting dalam menentukan persediaan, penyediaan bahan rangsangan dan emosi guru yang akan mempengaruhi gaya pengajaran guru, emosi serta gaya pembelajaran kanak-kanak. Bahan rangsangan akan mempengaruhi ‘mood’ dan idea kepada guru untuk bertanya soalan seterusnya memupuk pemikiran kreatif kanak-kanak. Namun kajian lanjutan perlu dijalankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang bagaimanakah interaksi antara guru dengan kanak-kanak dalam ruang yang lebih besar dengan bilangan sampel kajian yang lebih ramai agar kajian ini boleh digeneralisasikan.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Keyword:Creative thinking; Interaction; Learning style; Teachers respond to children's inquiry
Faculty or Institute:Faculty of Human Ecology
Publisher:WorldConferences.net
ID Code:56672
Deposited By: Nabilah Mustapa
Deposited On:04 Aug 2017 11:41
Last Modified:04 Aug 2017 11:41

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 04 Aug 2017 11:41.

View statistics for "Tinjauan awal interaksi guru - kanak-kanak dalam pemupukan pemikiran kreatif kanak-kanak prasekolah"