Keyword Search:

Seminar Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2010) Seminar Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi.

[img] PDF
66Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2010...

Abstract

KOTA KINABALU, 30 Januari – Seminar ’Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi’ anjuran Persatuan Pentadbir Universiti Putra Malaysia (PPUPM) dengan kerjasama Majlis Bersama Pegawai Tadbir & Ikhtisas Institut Pengajian Tinggi Awam (MASTI) mendedahkan perkhidmatan yang berkualiti, produktif dan inovatif kepada 150 pentadbir. Pengerusi seminar tersebut Ahmad Ismail berkata peserta seminar yang terdiri daripada pentadbir didedahkan dengan aspek dinamik pengurusan seperti etika, produktiviti, kualiti, integriti dan akauntabiliti.

Item Type:UPM News
ID Code:4647
Deposited By: Muizzudin Kaspol
Deposited On:08 Mar 2010 03:27
Last Modified:27 May 2013 07:17

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 08 Mar 2010 03:27.

View statistics for "Seminar Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi"

 
 
 
 

Universiti Putra Malaysia Institutional Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
Universiti Putra Malaysia Institutional Repository supports OAI 2.0 with a base URL of http://psasir.upm.edu.my/cgi/oai2
Best viewed using IE version 7.0 (and above) Mozilla Firefox version 3 (and above) with the resolution of 1024 x 768.