Keyword Search:


Bookmark and Share

Seminar Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2010) Seminar Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi.

[img] PDF
66Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2010...

Abstract

KOTA KINABALU, 30 Januari – Seminar ’Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi’ anjuran Persatuan Pentadbir Universiti Putra Malaysia (PPUPM) dengan kerjasama Majlis Bersama Pegawai Tadbir & Ikhtisas Institut Pengajian Tinggi Awam (MASTI) mendedahkan perkhidmatan yang berkualiti, produktif dan inovatif kepada 150 pentadbir. Pengerusi seminar tersebut Ahmad Ismail berkata peserta seminar yang terdiri daripada pentadbir didedahkan dengan aspek dinamik pengurusan seperti etika, produktiviti, kualiti, integriti dan akauntabiliti.

Item Type:UPM News
ID Code:4647
Deposited By: Muizzudin Kaspol
Deposited On:08 Mar 2010 11:27
Last Modified:27 May 2013 15:17

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 08 Mar 2010 11:27.

View statistics for "Seminar Profesionalisme Pentadbir Dalam Era Globalisasi"