Keyword Search:


Bookmark and Share

Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Didik Budaya Kerja Selamat

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2009) Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Didik Budaya Kerja Selamat.

[img] PDF
94Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2010...

Abstract

SERDANG, 31 Dis – Amalan keselamatan di tempat kerja tidak seharusnya disandarkan pada prinsip ‘belajar dari pengalaman’ kerana boleh mengancam nyawa. Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(PPKKP), Dr. Samsul Bahari Mohd Noor berkata Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), Universiti Putra Malaysia (UPM) mewujudkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan lebih menekankan kepada keselamatan kebakaran.

Item Type:UPM News
ID Code:4256
Deposited By: Muizzudin Kaspol
Deposited On:14 Jan 2010 12:06
Last Modified:27 May 2013 15:14

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 Jan 2010 12:06.

View statistics for "Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Didik Budaya Kerja Selamat"