Keyword Search:


Bookmark and Share

Analisis masa dalam aspek pengajaran pendidikan jasmani dalam kalangan guru opsyen dan guru bukan opsyen di sekolah menengah di Malaysia

Alauddin, Siti Zarifah (2013) Analisis masa dalam aspek pengajaran pendidikan jasmani dalam kalangan guru opsyen dan guru bukan opsyen di sekolah menengah di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
737Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan masa pengajaran kelas Pendidikan Jasmani (PJ) guru opsyen dan bukan opsyen di sekolah menengah. Sebanyak 10 buah sekolah dan 60 orang guru telah dipilih secara rawak untuk menjadi respondan dalam kajian ini. Penyelidik telah menggunakan Borang Penilaian Latihan Mengajar (BPLM) yang diguna oleh Universiti Putra Malaysia (UPM) sebagai panduan dalam menilai pengajaran guru opsyen dan bukan opsyen PJ di sekolah. Penilaian ini mengandungi 11 item iaitu (1) set induksi, (2) demonstrasi, (3) pemanasan badan, (4) ansur maju, (5) aktiviti berpasangan/kumpulan, (6) gerak kerja kelas/kumpulan, (7) penilaian, (8) gerak kendur, (9) pengurusan peralatan, (10) pengurusan pelajar dan (11) mengemas peralatan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan yang wujud bagi aktiviti set induksi (t(58) = 27.02, p =0.01), demonstrasi (t (58) = 2.181, p=0.03), pemanasan badan (t(58)=10.26,p=0.01), aktiviti berpasangan /individu/kumpulan (t (58)= -6.53,p=0.01),gerak kendur (t (58) = 4.72, p=0.01), pengurusan peralatan (t (58) = -8.22,p=0.01), pengurusan pelajar (t (58) = 1.98, p=0.05), dan mengemas peralatan (t (58)= -5.03, p=0.01). Manakala, bagi aktiviti ansur maju, gerak kerja kelas/kumpulan dan aktiviti penilaian keputusan yang tidak signifikan telah dilaporkan. Secara keseluruhan guru opsyen didapati mengajar dan menggunakan masa lebih efisyen berbanding guru bukan opsyen.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Physical education teachers - Time management - Malaysia
Subject:Teachers - Time management - Malaysia
Subject:Physical education and training - Study and teaching (Secondary) - Malaysia
Chairman Supervisor:Soh Kim Geok, PhD
Call Number:FPP 2013 6
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:39322
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:20 Jan 2016 14:56
Last Modified:20 Jan 2016 14:56

Repository Staff Only: Edit item detail