Keyword Search:


Bookmark and Share

Perihal kezaliman raja dan pembesar dalam bab kelima Bustan Al-Salatin

Arifin, Nor Azizah (2012) Perihal kezaliman raja dan pembesar dalam bab kelima Bustan Al-Salatin. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1013Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mentransliterasi dan menganalisis naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima. Untuk itu, kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan, iaitu satu pendekatan mapan yang diguna pakai dalam menangani sesebuah naskhah. Kajian ini disasarkan untuk mencapai objektif-objektif berikut. Pertama, mentransliterasi naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima. Kedua, memberi anotasi terhadap istilah-istilah penting dalam naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima. Ketiga, menganalisis sistem ejaan Jawi dan aspek kosa kata dalam naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima. Dan keempat, menganalisis isi kandungan naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima. Kajian ini berhasil dalam mentransliterasi naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima, dan memberi anotasi terhadap istilah-istilah penting dalam naskhah tersebut. Dari segi bahasa, kajian ini mendapati bahawa naskhah Bustan al-Salatin Bab Kelima menggunakan gaya bahasa abad 17, iaitu zaman naskhah ini dihasilkan oleh pengarangnya, Nuruddin al-Raniri, selain turut dipengaruhi bahasa Arab dan Parsi. Dari segi isi kandungan pula, kajian ini mendapati bahawa naskhah ini mengandungi amanat dan nasihat yang disampaikan menerusi kisah tentang kezaliman raja dan pembesar, dan pembalasan buruk yang diterima oleh mereka. Adalah diharapkan agar kajian ini dapat memperluaskan korpus kajian sedia ada terhadap Bustan al-Salatin khususnya, selain memperkayakan khazanah dunia kesarjanaan sastera Melayu amnya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Bustan al-Salatin - History and criticism
Subject:Malay literature - History and criticism
Chairman Supervisor:Prof. Madya Mohd Zariat Bin Abdul Rani, PhD
Call Number:FBMK 2012 23
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:38877
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:29 May 2015 11:03
Last Modified:29 May 2015 11:03

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 29 May 2015 11:03.

View statistics for "Perihal kezaliman raja dan pembesar dalam bab kelima Bustan Al-Salatin"