Keyword Search:

Status Program Pembelajaran di Kalangan Saudara Barn: Satu Kajian Kes di Negeri Melaka

Mat Sah, Mohd. Azmi and Ismail, Maimunah (2003) Status Program Pembelajaran di Kalangan Saudara Barn: Satu Kajian Kes di Negeri Melaka. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 11 (1). pp. 81-95. ISSN 0128-7702

[img] PDF
9Mb

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap persepsi responden terhadap status program pembelajaran yang mereka ikuti. Kajian melibatkan sejumlah 60 orang saudara baru dan tiga orang pegawai di sebuah di institusi dakwah Islam. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan responden berbangsa Cina dan beragama asal Buddha, purata umur memeluk Islam ialah 25.8 tahun dan purata umur sekarang ialah 45.2 tahun. Sejumlah 76% responden adalah wanita. Kajian juga menunjukkan responden berpersepsi bahawa program pembelajaran secara keseluruhan adalah memuaskan. Aspek yang perlu diberi lebih perhatian ialah keselesaan kelas, kemampuan pengajar menggunakan pelbagai bahasa, dan beberapa aspek isi kandungan pelajaran. Tiga masalah pelaksanaan program pembelajaran yang dihadapi oleh Balai Islam ialah anggapan bahawa Balai Islam sebagai tempat mengadu masalah, status pekeIjaan pegawai dan kurikulum yang kurang lengkap.

Item Type:Article
Keyword:Saudara baru, pendidikan dewasa, program pembelajaran, Balai Islam
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3433
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:26 Nov 2009 10:10
Last Modified:27 May 2013 15:08

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 26 Nov 2009 10:10.

View statistics for "Status Program Pembelajaran di Kalangan Saudara Barn: Satu Kajian Kes di Negeri Melaka"