Keyword Search:

Bentuk Perlakuan dan Proses Pramenulis Karangan Pelajar Tingkatan Empat

Yusoff, Marohaini (1998) Bentuk Perlakuan dan Proses Pramenulis Karangan Pelajar Tingkatan Empat. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 7 (1). pp. 31-41. ISSN 0128-7702

[img] PDF
5Mb

Abstract

Penyelidikan dalam bidang penulisan karangan telah memperlihatkan perubahan dari segi fokusnya, iaitu daripada penyelidikan yang berpusatkan hasil karangan kepada yang berpusatkan proses menulis karangan. Makalah ini membentangkan satu kajian tentang proses mengarang yang dilalui oleh pelajar pada peringkat pramenulis semasa menghadapi tugasan penulisan karangan di kelas. Secara khususnya, kajian ini meneliti bentuk perlakuan dan proses pramenulis karangan yang ditunjukkan oleh pelajar tingkatan empat semasa menulis dalam konteks kelas yang sebenar. Pengutipan dan pengumpulan data dijalankan dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual dan bukti dokumen di sebuah sekolah selama satu tahun. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bentuk perlakuan dan proses pramenulis karangan para pelajar dipengaruhi oleh konteks pengajaran dan pembelajaran serta guru yang mengajar. Susulan kepada penemuan tersebut, beberapa cadangan tentang bentuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran pramenulis karangan dibincangkan.

Item Type:Article
Keyword:perlakuan mengarang, proses mengarang, pengajaran kemahiran menulis, pramenulis Karangan, dan pramenulis
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3219
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:24 Nov 2009 15:24
Last Modified:27 May 2013 15:06

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 24 Nov 2009 15:24.

View statistics for "Bentuk Perlakuan dan Proses Pramenulis Karangan Pelajar Tingkatan Empat"