Keyword Search:


Bookmark and Share

Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian

Ahmad, Sohiemi and Silong, Abu Daud (1996) Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 4 (1). pp. 55-63. ISSN 0I28-7702

[img] PDF
3565Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan uhtuk menentukan kesalahan kandungan dan kepraktisan alat pengukuran prestasi kerja Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam (SBPPPA) serta mengenal pasti jenis-jenis kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi kerja kakitangan perkeranian. Kajian dijalankan melalui soal selidik terhadap 38 orang pegawai yang dinilai dan 19 Pegawai Penilai dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (perkeranian dan operasi) di Kementerian Penanian Malaysia. Hasil kajian mendapati bahawa alat pengukuran prestasi mempunyai kesahan kandungan yang sederhana dan praktikal. Beberapa jenis kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor individu, alat dan konteks telah dianggap mempunyai pengaruh terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi.

Item Type:Article
Keyword:penilaian prestasi, pengkadaran prestasi, kesilapan pengkadaran, kesahan kandungan, ketepatan pengkadaran, kepraktisan.
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3134
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:24 Nov 2009 10:50
Last Modified:27 May 2013 15:05

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 24 Nov 2009 10:50.

View statistics for "Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian"