Keyword Search:


Bookmark and Share

Pengaruh Faktor-faktor Sosio-ekonomi Terhadap Kesedaran Pengguna (The Influence of Socio-economic Factors on Consumer Awareness)

Yahya, Nurizan and Shahbuddin, Jaiyah and Masud, Jariah (1985) Pengaruh Faktor-faktor Sosio-ekonomi Terhadap Kesedaran Pengguna (The Influence of Socio-economic Factors on Consumer Awareness). Pertanika, 8 (1). pp. 89-97.

[img] PDF
4Mb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memeriksa pengaruh faktor sosioekonomi terhadap kesedaran pengguna. Seramai" 90 orang responden iaitu 45 orang dari" kawasan bandar dan 45 orang dan' luar bandar telah dz"pilihh secara rawak untuk kajian ini". Maklumat di'kumpulkan melalui" temubual berdasarkan kepada soalan-soalan yang di"bentuk di" dalam kertas soal selidikk. Dua pembolehubah telah di"gunakan iaitu faktor sosi"o-ekonomi" sebagai" pembolehubah bebas dan kesedaran pengguna sebagai" pembolehubah sandar. Ujian statistik Analisis varian dan 'Duncan's multiple-range' telah di"gunakan untuk memeriksa perbezaan di" antara angkubah. Hasil kajian menullfukkan taraf kesedaran pengguna bandar lebih tinggi darzpada pengguna luar bandar. Taraf kesedaran pengguna berbeza mengz'kut taraf pelajaran dan pendapatan. Beberapa cadangan telah di'berz"kan berdasarkan kepada maklumbalas yang diterima untuk memperbaiki" keadaan tersebut.

Item Type:Article
Keyword:Faktor sosio-ekonomi; kesedaran pengguna; hak pengguna; tanggungjawab pengguna; undang-undang perlindungan pengguna.
Faculty or Institute:Faculty of Agriculture
ID Code:2448
Deposited By: Nur Izzati Mohd Zaki
Deposited On:13 Nov 2009 15:14
Last Modified:27 May 2013 15:01

Repository Staff Only: Edit item detail