Keyword Search:


Bookmark and Share

Tanggapan Pelawat Terhadap Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam Sebagai Destinasi Pelancongan Tani

Hassan, Che Hasmah (1997) Tanggapan Pelawat Terhadap Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam Sebagai Destinasi Pelancongan Tani. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
3644Kb

Abstract

Kajian ini menilai tanggapan pelawat terhadap Taman pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam (TPM) sebagai destinasi pelancongan tani. Data kajian diperolehi melalui survei menggunakan borang soal selidik ke atas pelawat-pelawat di TPM . lndeks tanggapan pelawat dikira bagi setiap aspek meliputi keperluan kemudahan/perkhidmatan, kemudahan/perkhidmatan sedia ada, harga yang dibayar, kesesakan, kepuasan dan perasaan terhadap aktiviti terlibat Manakala angkubah bebas atau faktor tertentu termaksud faktor sosio-demografi, jarak kediaman , kumpulan pelawat dan kategori pelawat. Keputusan kajian menunjukkan tanggapan responden terhadap TPM umumnya sederhana. Namun tanggapan yang negatif diberikan terhadap aspek-aspek kemudahan/perkhidmatan sedia ada, harga yang dibayar dan aktiviti terlibat.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Tourism - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Mustafa Kamal Bin Mohd. Sharif
Call Number:FRSB 1997 1
Faculty or Institute:Faculty of Design and Architecture
ID Code:11937
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:19 Jul 2011 11:32
Last Modified:08 Sep 2011 12:21

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 19 Jul 2011 11:32.

View statistics for "Tanggapan Pelawat Terhadap Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam Sebagai Destinasi Pelancongan Tani "