Keyword Search:


Bookmark and Share

Kesan Kepekatan Nitrogen dan Kalium dalam Larutan Nutrien Terhadap Pertumbuhan Selada (Lactuca Sativa Cv. Poly) Pada Teknik Nutrien Cetek

A. Kazar, Mazuki (1993) Kesan Kepekatan Nitrogen dan Kalium dalam Larutan Nutrien Terhadap Pertumbuhan Selada (Lactuca Sativa Cv. Poly) Pada Teknik Nutrien Cetek. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
601Kb

Abstract

Kajian mengenai kesan kepekatan nitrogen (100, 200, 300 dan 400 mg NIL) dan kalium (100, 200 dan 400 mg K/L) yang berbeza-beza di dalam larutan nutrien menggunakan teknik nutrien cetek ke atas hasil, kualiti, penyerapan nutrien dan keupayaan pertukaran kation akar (KPK-akar) oleh tanaman selada (Lactuca sativa var crispa cv. Poly) telah dijalankan. Persampelan tanaman dibuat pada 20, 30 dan 40 hari selepas penanaman dan diasingkan kepada bahagian akar dan bahagian atas. Apabila kepekatan nitrogen dalam larutan nutrien bertambah daripada 100 kepada 200 mg N/L, hasil (hasil berat basah dan berat kering) dan kualiti (hasil berat kering dan sukulen bahagian atas) meningkat tetapi menurun pada paras 400 mg N/L. Ini berlaku pada semua peringkat umur tanaman. Tanaman yang dirawat pada kepekatan 100-200 mg K/L memberikan hasil yang tertinggi. Kualiti selada tidak dipengaruhi oleh kepekatan kalium yang berbeza-beza dalam larutan nutrien. Interaksi di antara kepekatan nitrogen dan kalium tidak menunjukkan kesan yang bererti terhadap hasil dan kualiti tanaman selada. Secara umum, pertambahan kepekatan kalium dan pengurangan kepekatan nitrogen akan mengurangkan penyerapan (kandungan dan pengambilan) nutrien (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn dan Cu) oleh bahagianbahagian tanaman pada ketiga-tiga peringkat umur tanaman. Terdapat interaksi yang bererti antara kepekatan nitrogen dan kalium dalam larutan nutrien terhadap penyerapan nutrien (terutamanya oleh bahagian akar) pada beberapa peringkat umur tanaman selada. Penyerapan nutrien yang tinggi didapati pada 200-300 mg NIL dan 100-200 mg K/L dalam larutan nutrien.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Lettuce
Subject:Lettuce - Growth
Chairman Supervisor:Dr. Aminuddin Hussin
Call Number:FP 1993 3
Faculty or Institute:Faculty of Agriculture
ID Code:10334
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:22 Mar 2011 17:14
Last Modified:22 Mar 2011 17:16

Repository Staff Only: Edit item detail